ANUNȚ în cadrul proiectului: ,,7 arte în 7 sate- moșteniri culturale în comuna Șișești” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel PNRR/2022/C11/I5 – 1

Autoritatea contractantă: ASOCIAȚIA ASCO FORALL, cui 34396253, sediul în sat Dănești, nr.39, județ Maramureș, email: ascoforall@gmail.com, tel: 0756-155 310, www.asco4all.ro

Detalii anunț: Achiziție contract prestari servicii în cadrul proiectului ,,7 arte în 7 sate- moșteniri culturale în comuna Șișești” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel PNRR/2022/C11/I5 – 1

Tip anunț: Achiziție directă

Tip contract: Furnizare

Denumirea achiziției: ,,Furnizarea de servicii de masă/protocol echipă proiect”

Descrierea contractului: Contract de prestări servicii/ factura

Valoarea estimată, cu TVA: 3000 lei

Condiții : servicii de masă/ catering, protocol.

Plata contractului se va face în 45 zile de la data procesului verbal de recepție.

Condiții de participare: Depunerea la sediul autorității contractante sau prin email, a unei oferte tehnico-financiare, detaliate pe preț unitar, urmând ca după evaluarea ofertelor inițiale depuse, să se solicite achiziționarea efectivă.

Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut conform ofertei

Achizitorul are deplină decizie în selectarea ofertantului câstigator, fără a fi obligat să anunţe si să prezinte justificari celorlalţi ofertanţi. Prezentei achiziţii nu îi sunt aplicabile prevederile privind rezolvarea contestaţiilor de către CNSC, achiziţia directă nefiind o procedură propriu-zisă.

Termen limită de primire a ofertei: 25.04.2021 ora 12:00.

Informații suplimentare: Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității contractante, în baza unei solicitări scrise, transmise pe email. Adresa si datele de contact sunt cele menționate mai sus.

ANUNȚ în cadrul proiectului: ,,7 arte în 7 sate- moșteniri culturale în comuna Șișești” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel PNRR/2022/C11/I5 – 1
Derulează în sus