ANUNȚ în cadrul proiectului: ,,7 arte în 7 sate- moșteniri culturale în comuna Șișești”
finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Apel PNRR/2022/C11/I5 – 1

Autoritatea contractantă: ASOCIAȚIA ASCO FORALL, cui 34396253, sediul în sat Dănești, nr.39, județ Maramureș, email: ascoforall@gmail.com, tel: 0756-155 310, www.asco4all.ro
Detalii anunț: Achiziție contract prestari servicii în cadrul proiectului ,,7 arte în 7 sate- moșteniri culturale în comuna Șișești” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență Apel PNRR/2022/C11/I5 – 1
Tip anunț: Achiziție directă
Tip contract: Furnizare
Denumirea achiziției: ,,Furnizarea de materiale directe”
Descrierea contractului: Contract de furnizare produse/ factura
Valoarea estimată, cu TVA: 25.000 lei
Condiții : materiale arta vizuală: culori, pensule, panze, blocuri de desen, acuareleetc, materiale craft si alte materiale necesare desfasurare workshopuri hartie, panza, etc- detalii la cerere.
Plata contractului se va face în 45 zile de la data recepției și a procesului verbal de recepție.
Condiții de participare: Depunerea la sediul autorității contractante sau prin email, a unei oferte tehnico-financiare, detaliate pe preț unitar, urmând ca după evaluarea ofertelor inițiale depuse, să se solicite achiziționarea efectivă.
Criterii adjudecare: prețul cel mai scăzut conform ofertei
Achizitorul are deplină decizie în selectarea ofertantului câstigator, fără a fi obligat să anunţe si să prezinte justificari celorlalţi ofertanţi. Prezentei achiziţii nu îi sunt aplicabile prevederile privind rezolvarea contestaţiilor de către CNSC, achiziţia directă nefiind o procedură propriu-zisă.
Termen limită de primire a ofertei: 5 zile de la data publicarii.
Informații suplimentare: Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității contractante, în baza unei solicitări scrise, transmise pe email. Adresa si datele de contact sunt cele menționate mai sus.

ANUNȚ în cadrul proiectului: ,,7 arte în 7 sate- moșteniri culturale în comuna Șișești”
finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Apel PNRR/2022/C11/I5 – 1
Derulează în sus