REGULAMENT OFICIAL: Concursul de fotografie și argumentare a lucrărilor din proiectul ”Patrimoniul cultural, istoric și natural – Zestrea comunei Șișești”, Perioada 01.10.2023-06.11.2023

Art. 1 Organizatorul și regulamentul oficial al concursului

Concursul este organizat si desfasurat de catre Asociatia ASCO Forall, persoană juridică de naționalitate română cu sediul social în Danesti, nr 39, având Cod Unic de Înregistrare 34396253 și număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramures

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), care este obligatoriu pentru toți Participanții.

Art. 2 Durata și aria de desfasurare a concursului

Concursul se desfășoară în perioada 01.10.2023-06.11.2023 pe pagina de Facebook a Asociatiei ASCO Forall :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100067354565125 si www.ascoforall.ro

Art. 3 Condițiile de participare

  • Copii si tineri pana în 25 ani cu domiciliul in Comuna Sisesti;
  • Să se grupeze in grupe de minim 2 participanti și să se inscrie la concurs,
  • Fiecare grupa să trimita pe messengerul Asociatiei ASCO Forall 2 poze originale, facute de ei, din patrimoniul material si 2 din patrimoniul imaterial al comunei Șișești pana la data de 20,10,2023_;
  • Sa obtina like-uri in mod corect fara ajutorul unor aplicatii sau alte metode . Cei care vor folosi astfel de metode le va fi anulata participarea.
  • să respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la concurs – Regulamentul va fi făcut public în acord cu legislația din România prin publicarea pe pagina  www.ascoforall.ro

Participarea  la  acest concurs implică  acceptarea  prevederilor  prezentului Regulament. Prin  simpla  înscriere,  Participanții  își  dau  acordul  expres  și  neechivoc  ca  datele  lor personale comunicate  Organizatorului, să  intre  în baza de date a acestuia, în vederea atribuirii premiilor.

La  concurs NU  pot  participa  angajații  Organizatorului,  ai societăților  implicate  în  organizarea  și  derularea  acestui concurs,  precum  și  rudele  de gradul I (copii și parinți) și soțul /soția celor menționați mai sus.

Participarea  la  acest concurs implică  acceptarea  prevederilor  prezentului Regulament precum și posibilitatea  folosirii  în scop publicitar a numelor Participanților câștigători. Prin simpla  participare,  Participanții  își  dau  acordul  expres  și  neechivoc  ca  datele  lor personale comunicate  Organizatorului, să  intre  în baza de date a acestuia, în vederea validării, atribuirii premiilor.

Art. 4 Protecția datelor personale

Prin înscrierea în cadrul prezentului concurs, fiecare participant isi exprima acordul in mod expres si neechivoc, ca toate datele cu caracter personal să fie colectate, prelucrate si stocate in baza de date a Organizatorului. Acesta prelucreaza datele personale ale participantilor in vederea organizarii acestui concurs, desemnarii castigătorilor si atribuirii de premii, precum si pentru a informa in legatura cu alte produse, servicii, evenimente, campanii de marketing,

Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, pe Durata Concursului și ulterior.

Furnizarea datelor solicitate este obligatorie pentru participarea la Concurs.

Art. 5 Mecanismul concursului

Respectand prezentul regulament, vor putea participa la concurs toate persoanele care, in perioada  01,10-06,11,2023 vor indeplini conditiile:

Art. 6 Premiile concursului

La sfarsitul perioadei de concurs- 06.11.2023, Organizatorul va oferi pentru echipele care vor primi cele mai multe reacții de tipul :îmi place, ador, uau, grijă, premii (cate un premiu pt sectiunea patrimoniu material si unul pentru sectiunea patrimoniu imaterial), astfel:

– Două premii 1- voucher valoric a câte 500 lei

– Două premii 2- voucher valoric a câte 300 lei

– Două premii 3- voucher valoric a câte 200 lei

– Doua mențiuni- diplome

Valoarea premiilor este cu TVA.

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Stabilirea castigatorilor va avea loc in data de 06.11..2023, prin numarul de like- uri , in ordine descrescatoare, indiferent de numarul persoanelor inscrise in concurs. Pentru asigurarea unei transparente a concursului, lista cu numele castigatorilor va fi afisata, in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la extragere pe paginawww.ascoforall.ro sau  https://www.facebook.com/profile.php?id=100067354565125

Organizatorul nu va fi raspunzator in cazul in care, dupa anuntarea castigatorilor, unul dintre castigatori nu va contacta organizatorul pentru ridicarea premiului, drept pentru care Organizatorul va intelege ca acel castigator renunta la premiu.  Detaliile legate despre modul de intrare in posesia premiului vor forma obiectul unei comunicari telefonice /messenger/whatsapp sau prin e-mail intre Organizator si Castigator.

Art. 8 Informarea publicului

Regulamentul oficial al concursului este intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare si este disponibil,  in mod gratuit,  oricarui participant pe toata perioada concursului pe www.ascoforall.ro. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament

Art. 9 Intreruperea concursului

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul paginii www.ascoforall.ro.

Art. 10 Taxe si impozite aferente

Dat fiind că fiecare premiu are o valoare sub 600 lei face ca acest castig să fie neimpozabil, în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4)  Legea 571/2003 privind codul fiscal.

Art. 11 Expedierea premiilor

Premiile vor fi ridicate, in saptamana 20-26.11.2023 in cadrul unei intalniri cu reprezentanti ai Asociatia Asco Forall, Scoala Vasile Lucaciu Sisesti, Primaria Sisesti, elevi si parinti.  

Este necesar ca in termen de maxim 5 zile de la anuntarea castigatorilor sa trimiteti si confirmati datelor de contact ale castigatorilor.

Art.12 Forta Majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, si a cărui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi împiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 13 Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

ORGANIZATOR,

ASOCIATIA ASCO FORALL

REGULAMENT OFICIAL: Concursul de fotografie și argumentare a lucrărilor din proiectul ”Patrimoniul cultural, istoric și natural – Zestrea comunei Șișești”, Perioada 01.10.2023-06.11.2023
Derulează în sus