Asociația Asco Forall a finalizat proiectul “Antreprenor urban”

CP – Din 30.11.2023
Baia Mare
Asociația Asco Forall a finalizat proiectul “Antreprenor urban”
Asociația Asco Forall a finalizat proiectul „Antreprenor urban”, prin care tinerii cu vârste între 14-24
ani din jud. Maramureș au beneficiat de workshopuri teoretice și practice de educație financiară,
antreprenoriat, dezvoltare personală, gratuite, în colaborare cu Colegiul de Arte Baia Mare, Colegiul
Național Mihai Eminescu Baia Mare și cu Liceul Teoretic George Pop De Băsești Baia Mare.
Acest proiect a fost realizat cu sprijinul financiar al Municipiului Baia Mare.
In perioada 01,09,2023-24.11.2023, peste 100 de tineri s-au înscris și au participat la 20 întâlniri
(workshopuri) având ca scop dezvoltarea unor noi cunoștiințe teoretice și practice din domeniile:
educație financiară, antreprenoriat și dezvoltare personală. De asemenea, în cadrul a doua sesiuni
extraordinare s-au aprofundat noțiuni de administrare a afacerii, vânzari, negociere și marketing
pentru cei peste 20 de tineri interesați să aprofundeze noțiunile.
Proiectul –Antreprenor urban- a fost gândit să contribuie la dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul
tinerilor din orașul Baia Mare, prin organizarea de ateliere teoretice și practice care promovează cultura
antreprenorială, spiritul de întreprinzător și educația financiară, astfel participanții dobândind deprinderi și
cunoștiințe utile și necesare unui demers antreprenorial viitor, având în vedere aspectele socio-economice
și de mediu ale inițiativelor antreprenoriale din zona urbană. Este și un demers de conștientizare a limitelor,
posibilităților și componentelor propriei personalități.
Noi, Asociația ASCO Forall, vedem tinerii băimareni cu potențial, determinare și dinamism și suntem
hotărâți și determinați șă le oferim tot suportul și susținerea noastră pentru că doar în acest fel vitalitatea
economică a unei zone depinde în mod efectiv de capacitatea antreprenorială, de puterea comunităţii de a
genera firme înalt dinamice.
“Pentru a dezvolta capacitatea antreprenorială a unei comunităţi ai nevoie de două dimensiuni
interconectate: una internă – competenţele, motivaţia şi abilităţile viitorului antreprenor, înnăscute sau
dobândite, şi una externă – un climat economic favorabil şi politici publice specifice sau tangenţiale care
încurajează antreprenoriatul. Dezvoltarea primei dimensiuni, ceea ce presupune dezvoltarea de
competenţe, descoperirea motivaţiei şi îmbunătațirea abilităţilor viitorului antreprenor, înnăscute sau
dobândite ,a fost și obiectivul proiectului nostru -Antreprenor urban-. Feedback-ul primit a confirmat că
acest proeict a fost de impact, dorit de tineri și este necesar de a fi extins pentru a ajunge la cât mai mulți
tineri deoarece aduce multă informație adaptată lor și creează legaturi, și doar așa vom creea un mediu
de afaceri interconectat și profesionoist ”, a declarat Florin Ioan Făt- psiholog/antreprenor și coordonator
al proiectului.
Contact:
Făt Florin Ioan- coordonator proiect
Număr de telefon 0756.155.310
Adresă de e-mail: ascoforall@gmail.com
Asociația Asco Forall:
Motoul Asociației Asco Forall este: ”Munca în folosul altora este ceea ce plătești pentru locul tău pe
pământ” și asta reprezintă ceea ce rămane după noi și ce lăsăm ca moștenire.

Asociația Asco Forall a finalizat proiectul “Antreprenor urban”
Derulează în sus